Kompetencer
 • Industri og produktion
 • Erhverv
 • Undervisning
 • Sportsfaciliteter
 • Bolig
 • Infrastruktur
 • Anvendte IT-værktøjer

Nybyggeri, ombygning eller renovering?

Det passer os alt sammen glimrende!

 

Til venstre finder du en oversigt over rådgivningskompetencer til forskellige projekttyper.

Funktionstyper:

 • Affaldshåndteringsanlæg, forbrændingsanlæg
 • Kraftvarmeværker
 • Tung industriproduktion
 • Produktionshaller
 • Lagerhaller
 • Højlager

Konstruktionstyper:

 • Opsvejste spærrammer
 • Gitterspær
 • Klassiske rammer af EURO-profiler
 • Betonelementer
 • Kombinationskonstruktioner (beton, stål, limtræ)
 • Højlager med bærende reoler (clad-rack systems)

Særlige kompetencer:

 • Haller med spænd over 50m eller højde over 20m
 • Stabilisering med stiv skive i taget (tagelementer, trapezplader)
 • Dimensionering af kranbaner
 • Semiske og andre dynamiske FEM-analyser

Funktionstyper:

 • Indkøbscentre
 • Parkeringshuse
 • Kontorhuse
 • Domicilbygninger
 • Bygninger til udlejning
 • Kombineret bolig og erhverv

Konstruktionstyper:

 • Betonelementer
 • Pladsstøbt beton
 • Søjle-bjælke systemer (stål, beton eller kombination heraf)

Særlige kompetencer:

 • Nybygning og ombygning af indkøbscentre
 • Etablerings- og driftsoptimering af parkeringshuse
 • Ombygning og renovering af erhvervsbygninger
 • Konvertering af erhverv til bolig

I samarbejde med AI a/s fra ejerkredsen kan vi tilbyde kvalificeret rådgivning til undervisningsbygninger af alle slags.

Funktionstyper:

 • Folkeskoler
 • Tekniske skoler, gymnasier
 • Universitetsbygninger

Konstruktionstyper:

 • Betonelementer
 • Pladsstøbt beton
 • Murværk
 • Søjle-bjælke systemer (stål, beton eller kombination heraf)

Særlige kompetencer:

 • Moderne læringsmiljøer
 • Bæredygtigt byggeri
 • PCB-renovering
 • Renovering af murværksbyggerier

Se mere om AI’s referencer her

Funktionstyper:

 • Sportshaller
 • Ishockeyhaller
 • Multiarenaer

Konstruktionstyper:

 • Stålkonstruktioner med store spænd
 • Betonelementer
 • Limtrækonstruktioner
 • Kombinerede konstruktionstyper (betonsøjler med limtræsdragere etc.)

Særlige kompetencer:

 • Haller med frit spænd over 50m
 • Stabilisering med stiv skive i taget (tagelementer, trapezplader)
 • Semiske og dynamiske analyser

Funktionstyper:

 • Punktblokke
 • Tæt-lav, rækkehuse
 • Karrébygninger, udfyldningsbygninger
 • Højhuse

Konstruktionstyper:

 • Murværk
 • Søjle-bjælke systemer (stål, beton eller kombination heraf)
 • Betonelementer
 • Modulært byggeri
 • Højhuse
 • Pladsstøbte betonkonstruktioner

Særlige kompetencer:

 • Totalentrepriser
 • Renoveringsopgaver, helhedsplaner
 • Bæredygtigt byggeri
 • Modulært byggeri
 • Almene boliger
 • Plejeboliger

I samarbejde med RESEA group tilbyder vi også rådgivning til anlægsbyggeri. RESEA group har siden 2013 været kvalificeret på tre SKI-rammeaftaler til rådgivende ingeniørydelser og har i Danmark allerede udført et større projekt for Bornholms kommune.

Funktionstyper:

 • Motorveje
 • Regionalveje
 • Byveje
 • Cykelstier
 • Trafikplanlægning

Anlægskonstruktioner:

 • Lavbroer
 • Højbroer
 • Tunneler
 • Viadukter
 • Sikring af byggegrube
 • Dyb fundering (som f.eks. pælefundering)

Se referencer fra RESEA group her

Vi anvender et udvalg af de stærkste IT-værktøjer til at understøtte designprocessen. Det gør os i stand til at levere høj kvalitet på kort tid. Listen er ikke udtømmende, men omfatter de vigtigste redskaber.

FEM-analyse:                        Strusoft FEM-design, Nemetschek SCIA Engineer, Dlubal RSTAB, Sofistik

Betonkonstruktioner:      Nemetschek Allplan, Tekla Structures

Stålkonstruktioner:           Tekla Structures

BIM-modellering:               Autodesk Revit, Magicad, ArchiCAD, Tekla Structures

Projektstyring:                     Projectplace.com, Docia Byggeweb, Byggeprojekt.dk, Dalux

BIM-koordinering:             Autodesk Naviswork, Tekla BIMsight, Solibri

Opmåling:                               Flexijet med ArchiCAD integration, 3D-scanning (point cloud) med Lecia og Trimble udstyr

No content here yet!