Udbud & overslag
 • Arkitektkonkurrencer
 • Offentlige udbud
 • Overslag og planlægning

Vi deler visionen

Hos Skanding vil vi gerne være med til at skabe arkitektur, der er noget ud over det sædvanlige.

Vi deltager i arkitektkonkurrencer som arkitektens sparringspartner og assisterer med overslagsberegninger, økonomiberegninger og optegning i 3D om nødvendigt.

TILBAGE

Leveringsdygtige i referencer og CV’er

Sammen med AI kan Skanding levere gode referencer på offentlige byggerier og stærke CV’er på ingeniørsiden. Vi har særligt en profil indenfor:

 • Almene boliger
 • Undervisning (skoler, fagskoler)
 • Hoteller
 • Sportshaller
 • P-huse

AI har i øvrigt kvalificeret sig på flere SKI-aftaler, bl.a. ingeniørydelser til skoler og idrætshaller.

TILBAGE

Vi bidrager til at gå fra drøm til virkelighed

Ofte står og falder projekterne med gode overslag på byggeøkonomi og rationelle løsninger på skitseplan.

Vi tager vores tørn i den indledende fase og hjælper arkitekten med at få sat tal på og finde optimeringsmuligheder ved at tænke bygbarhed og trimmet byggeri allerede i skitsefasen.

TILBAGE
Nybyggeri
 • Ydelser til projekteringsfasen
 • Konstruktionsdesign
 • Andre ingeniørfag
 • BIM-design

Fleksibel ingeniørrådgivning

Skanding er konstruktionsspecialister med kompetencer indenfor mange bygningstyper og konstruktionstyper. Sammen med AI’s ingeniørafdeling kan vi samtidig tilbyde dygtige VVS- og EL-ingeniører. Vi samarbejder med både arkitekter og ingeniører i forskellige konstellationer, gerne med langsigtede relationer som formål, men vi er altid interesserede i at prøve noget nyt af. Der er fordele ved at være lille og vågen.

Anderledes løsninger

Skanding har altid haft fokus på at anvende de rigtige løsninger og systemer til opgaven frem for at vælge det lette. Vi arbejder gerne med betonelementer, men ofte er der fordele ved at se på alternativer så som:

 • Pladsstøbt beton
 • Efterspændt beton
 • Optimerede stålkonstruktioner
 • Kompositkonstruktioner
 • Limtræskonstruktioner
TILBAGE

Brede kompetencer indenfor konstruktioner

Vores speciale er konstruktionsdesign. Vi projekterer både nybyggerier, ombygnings- og renoveringsprojekter i samarbejde med andre rådgivere. Mht. projektstørrelse er vi ikke krævende, vi arbejder både med mindre nybyggerier (fra ca. 500m2) til større nybyggerier (op til 15.000m2). Vi indgår i mange forskellige samarbejdsmodeller fra ekspertrådgivning til totalrådgivning. Vi har erfaring med sagsbehandling i Københavns kommune, som, ud fra vores kendskab, er den mest krævende i Danmark.

Desuden er vi i stand til at løfte konstruktionsdesign i hele Skandinavien. I Norge og Sverige har vi primært erfaring med sportshaller, større butikscentre og industribygninger.

Fokus indenfor nybyggeri

 • Boliger (rækkehuse, karréudfyldning, punkthuse og højhuse)
 • Erhverv (domicil, butik, industri)
 • In-situ beton
 • Elementbyggeri
 • Murværk
 • Stålkonstruktioner
TILBAGE

Skanding + AI = et stærkt hold

Vi sidder til daglig i kontorfællesskab med AI’s ingeniørafdeling. Derfor kan vi sammen løfte alle ingeniørfag på de fleste opgavetyper. AI har egne kompetencer indenfor følgende fag:

 • VVS
 • Ventilation
 • Kloak
 • Energi

Desuden supplerer vi med eksterne samarbejdspartnere, når det gælder brand og akustik.

 

TILBAGE

3D og BIM-design, der kan bruges

Fra starten har BIM-design været en kernekompetence hos Skanding. Vi arbejder i Revit og Tekla Structures, og vi har altid lagt en indsats for at bruge modellerne til andet end tegningsproduktion. Vi arbejder med kvalitetskontrol og mængdeudtræk, og vi bruger ofte IFC-formatet til udveksling af informationer i projekteringsfasen.

TILBAGE
Renovering & ombygning
 • Mere ud af det eksisterende
 • Ombygninger af eksisterende bygninger
 • Sanering af konstruktioner

Nyt liv og udseende til gamle bygninger

Vores renoveringsafdeling har mange års erfaring med ombygninger og renoveringssager i Københavns gamle bygningsmasse, ligesom vi har bistået med rådgivning og fagtilsyn til adskillige beton- og murværkssaneringer.

Vi giver arkitekten input til byggeøkonomien i forskellige scenarier og projekterer ingeniørfagene på ombygninger, saneringer og totalrenoveringer.

Erfaring har vi især med:

 • Boliger – renovering, ombygning, konvertering fra erhverv til bolig
 • Hoteller – renovering, ombygning, konvertering fra erhverv eller bolig til hotel
 • Erhvervsejendomme – ombygninger, betonsanering
 • Undervisning – ombygninger, betonsanering
 • P-kældre – betonsanering, vandtætning
 • Tagkonstruktioner – forstærkning, udskiftning

 

 

TILBAGE

Nye funktioner, bedre faciliteter, mere plads..

Meget kan blive vundet med et nyt dørhul, efterisolering og en elevator. Ældre bygninger kan få en helt anden funktion med mindre indgreb, der skaber ny sammenhæng i rummene, adgang til det fri etc.

Som arkitektens partner rådgiver vi om det muliges kunst i gamle murstens- og bindingsværksbygninger, ligesom vi projekterer tilpasninger af beton- og stålkonstruktioner. Desuden hjælper vi gerne med indskudte dæk, en ekstra etage på eksisterende byggeri, ombygning fra bolig til hotel, kontor til bolig etc.

TILBAGE

Sanering af beskadigede konstruktioner

Uanset hvor galt det står til med en bygning, kan det betale sig at overveje, hvor store udgifterne er til sanering sammenholdt med nedrivning og nybyg. Mange ejendomme er fredede, og det giver yderligere udfordringer, da det ofte er en fordyrende omstændighed ved saneringsarbejder, mens det måske ikke er muligt at nedrive bygningen.

Hos Skanding giver vi dig det nødvendige input til at tage de rigtige beslutninger. Vi håndterer sanering af beton- og murværkskonstruktioner i projekteringsfasen, styrer udbud og leder saneringsprocessen. Hvor nødvendigt, indhenter vi de nødvendige specialistkompetencer, så I får den rigtige rådgivning ét sted.

TILBAGE
Byggefasen
 • Kompetent medspiller i udførelsesfasen
 • Fagtilsyn på ingeniørfag
 • Byggeledelse
 • BIM-koordination

Sikring af kvalitet og fremdrift

Vi anser aktiv deltagelse i udførelsesfasen som absolut nødvendig for at sikre, at bygherre får den bygning, han har bestilt. Kvaliteten af det udførte arbejde sikres løbende af fagtilsynet, der også er entreprenørens sparringspartner, når der kommer uventede forhold i processen, der skal håndteres. Det gør samarbejdet på pladsen bedre og hurtige svartider giver entreprenøren god fremdrift. Vi har en indgående forståelse af entreprenørens processer og behov i byggefasen, så alle projekter søges optimeret til at være bygbare uden at give køb på kvaliteten.

Kompetent partner på byggepladsen

Skanding deltager aktivt i byggefasen som ingeniørrådgiver. Det nærmere omfang afhænger af kundens ønsker, men normalt vil fagtilsyn være påkrævet for at sikre kvaliteten af udførelsen og følge op på evt. segmenter, der projekteres af leverandører. Vi påtager os også gerne hele byggeledelsen, både til hovedentrepriser og fagentrepriser.

Se menuen til venstre for mere information.

 

TILBAGE

Fagtilsyn

Omfang

Skanding udfører primært fagtilsyn indenfor de fag, vi selv har projekteret, oftest konstruktioner. I samarbejde med vores dygtige installationsingeniører fra AI kan vi dække alle ingeniørfagene.

I nogle tilfælde overtages projekter, som andre ingeniører har projekteret. Her må dog påregnes opstartstid, når vi skal sætte os ind i materialet. Til gengæld finder vi i mange tilfælde væsentligt potentiale for optimering, der kan tjene honorarudgiften hjem flere gange.

Fokus

 • Kritiske punkter i udførelsen
 • Konstruktive løsninger på skitseniveau, så byggeriet kan komme videre
 • Kontrol af kvalitet i udførelsen sikrer lave driftsomkostninger
TILBAGE

Byggeledelse

Omfang

Byggelederen er bygherres mand på pladsen og varetager hans interesser overfor entreprenøren. Vi håndterer både hoved- og fagentrepriser for bygherre samt evt. koordinering af bygherreleverancer.

Om muligt påtager vi os ansvaret for opfølgning af økonomi- og byggebudget, aftalesedler etc. iht. de beføjelser, bygherre er villig til at afstå.

Fokus

 • Rettidig udførelse, tidsplanlægning
 • Budgetstyring, overholdelse af overordnet byggebudget
 • Koordination med andre interessenter i byggefasen
TILBAGE

BIM-koordinator

Omfang

Mange bygninger projekteres i 3D, men mange 3D-modeller bliver ikke anvendt til andet end at lave tegninger. Vi samkører modeller, ofte leveret af entreprenøren eller leverandører og laver kvalitetssikring (f.eks. kollisionscheck og bygbarhedsanalyse). Desuden har vi mulighed for at lave mængdeudtræk og opsætte en visuel simulering af udførelsen iht. til tidsplanen. Det giver gode muligheder for at styre komplekse byggerier med mange aktører.

Fokus

 • Kvalitetssikring af rådgivermodeller
 • Modelsammenkøring af leverandørmodeller, kvalitetssikring heraf
 • Mængdeudtræk, økonomistyring, simulering af tidsplan
TILBAGE