Personlig information

Alder: 45
Stilling: Afdelingschef
Nuværende arbejdsgiver: Skanding A/S
Afdeling: Ledelse
Kontor: København

Kontaktinfo

Mobilnr.: +45 48 80 73 67
Email: Click to send
LinkedIn:

Uddannelse og erfaring

Højeste uddannelsesniveau: Bygningskonstruktør / Byggeøkonom

Kompetencer

Fagdiscipliner:
 • Bygherrerådgivning
 • Projektstyring
 • Projekteringsledelse
Projekttyper:
 • Domicil og kontor
 • Hoteller
 • Boliger - almene
 • Boliger - enfamilieshuse
 • Boliger - højhuse, tæt-lav, karré
 • Uddannelse
 • Kultur
 • Andre typer
Projektkategorier:
 • Nybyggeri
 • Renovering
 • Ombygning
Spidskompetencer:
 • Integreret design
 • Bæredygtigt byggeri
 • Trimmet byggeri
 • BIM-modellering
Kundekategori:
 • Private bygherrer
IT-værktøjer:
 • Autodesk Revit
 • Other programs
Tilbage til medarbejdere