Personlig information

Alder: 32
Stilling: Konstruktionsingeniør
Nuværende arbejdsgiver: Skanding A/S
Afdeling: Renovering
Kontor: København

Kontaktinfo

Mobilnr.: +45 81401016
Email: Click to send
LinkedIn:

Uddannelse og erfaring

Højeste uddannelsesniveau: Civilingeniør - Bygningskonstruktioner

Kompetencer

Fagdiscipliner:
 • Konstruktionsdesign
 • BIM-design
 • Funderingsprojektering
 • Tilsyn og byggeledelse
Projekttyper:
 • Domicil og kontor
 • Hoteller
 • Boliger - almene
 • Boliger - enfamilieshuse
 • Boliger - højhuse, tæt-lav, karré
Projektkategorier:
 • Renovering
 • Ombygning
Spidskompetencer:
 • Integreret design
Kundekategori:
 • Private bygherrer
 • Offentlige bygherrer
 • Entreprenører
Sprogkundskaber:
 • Dansk
 • Engelsk
 • Andre typer
IT-værktøjer:
 • FEM-design (StruSoft)
 • Other 3D FEM-programs
 • MathCAD
 • Autodesk Revit
 • Other programs
Tilbage til medarbejdere