Personlig information

Stilling: Konstruktionsspecialist
Nuværende arbejdsgiver: Skanding A/S
Afdeling: Nybyggeri
Kontor: København

Kontaktinfo

Mobilnr.: +4531763500
Email: Click to send
LinkedIn:

Uddannelse og erfaring

Højeste uddannelsesniveau: Civilingeniør

Kompetencer

Fagdiscipliner:
 • Konstruktionsdesign
 • Funderingsprojektering
 • Tilsyn og byggeledelse
Projekttyper:
 • Domicil og kontor
 • Hoteller
 • Boliger - almene
 • Boliger - enfamilieshuse
 • Boliger - højhuse, tæt-lav, karré
 • Uddannelse
 • Kultur
 • Andre typer
Projektkategorier:
 • Nybyggeri
 • Renovering
 • Ombygning
Spidskompetencer:
 • Trimmet byggeri
Kundekategori:
 • Private bygherrer
 • Offentlige bygherrer
 • Entreprenører
 • Konkurrencearkitekter
Sprogkundskaber:
IT-værktøjer:
 • Tekla Structures
Tilbage til medarbejdere