Personlig information

Alder: 40
Stilling: Leder, nybyg
Nuværende arbejdsgiver: Skanding A/S
Afdeling: Nybyggeri
Kontor: København

Kontaktinfo

Mobilnr.: 81407346
Email: Click to send
LinkedIn:

Uddannelse og erfaring

Højeste uddannelsesniveau: Civilingeniør

Kompetencer

Fagdiscipliner:
 • Konstruktionsdesign
 • Projektstyring
 • Projekteringsledelse
Projekttyper:
 • Domicil og kontor
 • Lager og logistik
 • Boliger - almene
 • Boliger - højhuse, tæt-lav, karré
 • Sport
 • P-anlæg og p-pladser
 • Andre typer
Projektkategorier:
 • Nybyggeri
 • Ombygning
Spidskompetencer:
 • Integreret design
 • Trimmet byggeri
Kundekategori:
 • Private bygherrer
 • Offentlige bygherrer
 • Entreprenører
 • Konkurrencearkitekter
Sprogkundskaber:
 • Dansk
 • Engelsk
IT-værktøjer:
 • FEM-design (StruSoft)
 • MathCAD
 • Tekla Structures
Tilbage til medarbejdere