Personlig information

Stilling: Konstruktionsingeniør
Nuværende arbejdsgiver: Skanding A/S
Afdeling: Renovering
Kontor: København

Kontaktinfo

Mobilnr.: +45 81 40 05 83
Email: Click to send
LinkedIn:

Uddannelse og erfaring

Højeste uddannelsesniveau: Diplomingeniør

Kompetencer

Fagdiscipliner:
 • Konstruktionsdesign
 • Bygherrerådgivning
 • Funderingsprojektering
 • Projektstyring
 • Projekteringsledelse
 • Tilsyn og byggeledelse
 • Mængdeopmåling
Projekttyper:
 • Domicil og kontor
 • Lager og logistik
 • Boliger - almene
 • Boliger - enfamilieshuse
 • Boliger - højhuse, tæt-lav, karré
Projektkategorier:
 • Nybyggeri
 • Renovering
 • Ombygning
Spidskompetencer:
 • Bæredygtigt byggeri
 • Trimmet byggeri
Sprogkundskaber:
 • Dansk
 • Engelsk
IT-værktøjer:
 • FEM-design (StruSoft)
 • MathCAD
 • Autodesk Revit
Tilbage til medarbejdere