Personlig information

Alder: 30
Stilling: Akkvisitions- og projektassistent
Nuværende arbejdsgiver: Skanding A/S
Afdeling: Nybyggeri og renovering
Kontor: København

Kontaktinfo

Mobilnr.: +4593931104
Email: Click to send
LinkedIn:

Uddannelse og erfaring

Højeste uddannelsesniveau: Professionsbachelor i offentlig administration

Kompetencer

Tilbage til medarbejdere