Basisinformation

Officielt navn: Bærhegnene
Adresse: Enebærhegnet 1-106 m. fl.
Postnr.: 2670
By: Greve
Land: DK - Danmark
Startdato: 2005
Afsluttet: 2020
Opført: Projekteret - afventer bygherre
Projekttype: Renovering
Størrelse: 21.200 m2
Kort beskrivelse: Enebærhegnet, Snebærhegnet og Kirsebærhegnet består af 296 rækkehuse/etageboliger. Ejendommene er opført i 1987-89 og er en blanding af rækkehuse/etageboliger opført i tegl og 1-plans rækkehusboliger udført med let træbeklædning.

Helhedsplanen med støtte fra Landsbyggefonden varetages som totalrådgivning i et internt tværfagligt samarbejde.

Opgaven omfatter etablering af ventilation af tagrum og krybekældre, kuldebrosisolering af facader, udskiftning af vinduer, tilgængelighed i eksisterende boliger, etablering af tunge badeværelser, LAR-løsninger og legepladser med fitnessredskaber.

Alle beslutningsprocesser sker i en tæt koordinering med bebyggelsernes beboerrepræsentanter.

copyright: AI a/s

Sagens parter

Bygherre: Sydkystens Boligselskab v./KAB
Kunde: AI a/s

Omfang

Rådgivningstype: Bygherrerådgiver
Projekttype: Boliger - almene boliger
Udførte ydelser: Konstruktionsdesign
Projektfaser: Projektforslag
Tilbage til referencer