Basisinformation

Officielt navn: BoligKorsør afd. 21
Adresse: Caspar Brands Plads 3A
Postnr.: 4220
By: Korsør
Land: DK - Danmark
Startdato: 2018
Afsluttet: Pågår
Opført: Under udførelse
Projekttype: Renovering
Størrelse: 16.400 m2
Kort beskrivelse: BoligKorsør afd. 21 består af 4 ensartede boligblokke beliggende på Halskov, tæt på Korsør Station. Afdelingen har vedtaget en helhedsplan, der skal omdanne den eksisterende boligmasse og opgradere afdelingens rekreative udearealer.

Afd. 21 består i dag af i alt 188 boliger, og efter renoveringen vil afdelingen kunne tilbyde et varieret boligudbud på i alt 116 boliger. En af de fire blokke fjernes helt, og der bygges i stedet 14 nye boliger i 1 plan på fundamentet af den nedrevne blok. Derudover fjerner man etager på de resterende blokke, ligesom man skærer blokkene igennem ved at fjerne hele opgange.

Renovering og forbedringer af eksisterende boliger: Udover ændringerne i boligmassen består projektet også af renoveringer af eksisterende boliger. Alle boliger i stueplan får adgang til et
lille privat uderum med have og terrasse, og der etableres nye elevatorer for etablering af tilgængelighedsboliger.

Copyright: AI a/s

Sagens parter

Bygherre: Boligkorsør
Kunde: AI a/s
Entreprenør: Enemærket & Petersen

Omfang

Rådgivningstype: Underrådgiver
Projekttype: Boliger - almene boliger
Udførte ydelser: Konstruktionsdesign
Projektfaser: Hovedprojekt
Tilbage til referencer