Basisinformation

Officielt navn: Bredstedgade
Adresse: Bredstedgade
Postnr.: 5000
By: Odense
Land: DK - Danmark
Startdato: 2018
Afsluttet: Pågår
Opført: Udbud
Projekttype: Nybyggeri
Størrelse: 2750 m2
Kort beskrivelse: For Olav De Linde er der opført 40 nye boliger i Thrige-firkanten på Tolderlundsvej i Odense. Bygningen er udført som et traditionelt betonelementbyggeri i 6 etager, hvor de bærende konstruktioner er en kombination af præfabrikerede betonelementer og pladsstøbte betonkonstruktioner samt forspændte huldæk.

Bygningen er udført med delvist jorddækket kælder, der er indrettet til teknikrum og fællesarealer herunder med depotplads og cykelparkering. Tagkonstruktionen er opbygget med fladt tag, klimaskærm i tagpap, og påmonterede solceller.

Idet hele den nordvendte facade er udført udkraget, er der indlagt stålkompositbjælker som bærer hhv. facaden samt ovenstående indvendige bærende vægge. Stålkompositbjælkerne er understøttet på vægsøjler båret på punktfundamenter, medens bærende vægge er understøttet på stribefundamenter.

Copyright:

Sagens parter

Bygherre: Ejendomsselskabet Olav de Linde
Kunde: AI a/s

Omfang

Rådgivningstype: Underrådgiver
Projekttype: Boliger - almene boliger
Udførte ydelser: Konstruktionsdesign
Projektfaser: Hovedprojekt
Tilbage til referencer