Basisinformation

Officielt navn: Comwell Holte
Adresse: Kongevejen 495A
Postnr.: 2840
By: Holte
Land: DK - Danmark
Startdato: 2018
Afsluttet: Pågår
Opført: Under projektering
Projekttype: Nybyggeri
Kort beskrivelse: Oprindeligt er byggeriet opført som en højskole i 1966, og er siden ombygget i 1992 og 2006. I dag benyttes bygningen til hotelformål, og i den forbindelse projekteres en ny værelsesfløj i bærende trækonstruktioner, heriblandt bjælker og søjler i limtræ samt etagedæk og bærende vægge i træskelet-elementer. Bygningen understøttes på betonsøjler båret på hhv. punktfundamenter og stribefundamenter. Tagkonstruktionen udføres som en tung trækonstruktion.

Desuden udvides eksisterende restaurant område og pejsestue, hvor bærende og stabiliserende elementer udføres som stålrammer i den ene retning, og nye tunge vægge i mursten i den anden retning. Tilbygningen funderes på fundamentsbjælker understøttet på borede brøndfundamenter. Tagkonstruktionen udføres som en let konstruktion.


Copyright: booking.com & comwell.com

Sagens parter

Bygherre: Comwell Holte A/S
Kunde: AI a/s

Omfang

Rådgivningstype: Underrådgiver
Projekttype: Hoteller
Udførte ydelser: Konstruktionsdesign
Projektfaser: Myndighedsprojekt
Tilbage til referencer