Basisinformation

Officielt navn: DTU Ballerup Campus
Adresse: Lautrupvang 15
Postnr.: 2750
By: Ballerup
Land: DK - Danmark
Startdato: 2017
Afsluttet: 2017
Opført: Ibrugtaget
Projekttype: Renovering
Størrelse: 21.850 m2
Kort beskrivelse: Som et led i den planlagte drift på DTU Ballerup omfatter opgaven udskiftning af alle de eksisterende tagbelægninger, tagbrønde, ovenlysvinduer, tagventilatorer, køleanlæg, faldsikring m.v. på i alt 21.850 m² fladt tag.

Ved udlægning af ny tagpap anvendes en lysgrå Nox-reducerende Icopal Noxite tagpap, som med sine miljøfordele og lyse farve vil give udslag på flere bæredygtighedsparametre. Nox-partikler i luften omkring bygningerne binder til skiferbelægningen i tørvejr og frigives som ilt, når det regner. Den lyse tagpap er samtidig med til at sænke temperaturen på tagfladen i de varme sommermåneder og reducerer derfor antallet af dage, hvor der er risiko for overophedning indvendigt.

På ca. 1.000 m² af tagfladen bliver der endvidere etableret underlag for grønt tag, som DTU’s undervisere og forskere fremadrettet skal bruge ved forsøg med forskellige grønne beplantninger.

Copyright: DTU

Sagens parter

Bygherre: DTU, Campus service
Kunde: AI a/s

Omfang

Rådgivningstype: Underrådgiver
Projekttype: Undervisning
Udførte ydelser: Konstruktionsdesign
Projektfaser: Hovedprojekt
Tilbage til referencer