Basisinformation

Officielt navn: Gilleleje Kulturhavn
Adresse: Peter Fjelstrups Vej 12
Postnr.: 3250
By: Gilleleje
Land: DK - Danmark
Startdato: 2015
Afsluttet: 2016
Opført: Ibrugtaget
Projekttype: Nybyggeri
Størrelse: 4.800 m2
Kort beskrivelse: Som det nye samlingspunkt i Gilleleje har man opført et nybygget multihus, der indeholder både bibliotek, biograf/multisal og cafe/restaurant. Resultatet er blevet et hus med et harmonisk, organisk udtryk udvendigt og et intimt indre, der rummer muligheder for alle typer kulturelle og sociale aktiviteter.

Skanding udførte projekteringen af de bærende stålkonstruktioner for stålentreprenøren DS Stålkonstruktion A/S. Med de relativt høje arkitektoniske krav var der mange udfordringer i stålkonstruktionen og samspillet med de underliggende betonelementer. Biografsalen lå delvist udkraget på væggen, og der var valgt et kompliceret statisk system til overførelse af last mellem bygningens forskellige funktioner.

Efter den endelige design var godkendt af arkitekt og sagsingeniør, blev konstruktionerne tegnet op i Tekla Structures som en fuld detaljeret BIM-model.

Copyright billeder: Skovhus Arkitekter A/S

Sagens parter

Bygherre: EGB/Kulturhavn Gilleleje
Kunde: DS Stålkonstruktioner A/S

Omfang

Rådgivningstype: Underrådgiver
Projekttype: Kultur
Udførte ydelser: Konstruktionsdesign
Projektfaser: Myndighedsprojekt, Hovedprojekt, Arbejdstegninger
Tilbage til referencer