Basisinformation

Officielt navn: Gilleleje Kulturhavn
Adresse: Peter Fjelstrups Vej 12
Postnr.: 3250
By: Gilleleje
Land: DK - Danmark
Startdato: 2015
Afsluttet: 2016
Opført: Ibrugtaget
Projekttype: Nybyggeri
Kort beskrivelse: Projektering af bærende stålkonstruktioner for stålentreprenøren. Byggeriet indeholder både biblioteket, biograf/multisal og cafe. Med de relativt høje arkitektoniske krav var der mange udfordringer i stålkonstruktionen og samspillet med de underliggende betonelementer. Udført som FEM-beregning. Efterfølgende blev konstruktionerne tegnet op i Tekla Structure og arbejdstegninger udarbejdet.

Copyright billeder: Skovhus Arkitekter A/S, Skanding A/S, Kulturhavn Gilleleje

Sagens parter

Kunde: DS Stålkonstruktioner A/S

Omfang

Rådgivningstype: Underrådgiver
Projekttype: Kultur
Udførte ydelser: Konstruktionsdesign
Projektfaser: Myndighedsprojekt, Hovedprojekt, Arbejdstegninger
Tilbage til referencer