Basisinformation

Officielt navn: Gilleleje Skole
Adresse: Parkvej 101
Postnr.: 3250
By: Gilleleje
Land: DK - Danmark
Startdato: 2017
Afsluttet: Pågår
Opført: Under udførelse
Projekttype: Ombygning
Størrelse: 12.000
Kort beskrivelse: Gilleleje skole er beliggende i udkanten af Gilleleje, tæt op ad Søborg kanal og marker, med god plads til leg og store armbevægelser. Skolen er opbygget med et centralt område benævnt midterklynge, med klasselokaler lokaliseret omkring denne i mindre blokke.

Skanding har blandt andet projekteret fundamenter for ny fløj til den eksisterende skole, herunder punktfundamenter under nye stålrammer til bæring af etagedæk i beton udstøbt på trapez plader. Derudover har vi i Skanding projekteret nye tagkonstruktioner for den nye bygning samt nye ovenlysvinduer, i skolens eksisterende tag. Dette omfattede hultagning i eksisterende tag og bæring af nye ovenlysvinduer på eksisterende bjælker.

Der er ligeledes udført nye indgreb i eksisterende lokaler, herunder skolens atriumgård, der har fået en ny overdækning med nyt tag samt indlægning af nye stålbjælker i eksisterende kælder, hvor bærende betonvægge er fjernet. Grundet behov for hævning af dæk i midterklynge, er det eksisterende dæk nedbrudt og et nyt dæk i armeret beton er udstøbt.

Copyright AI a/s

Sagens parter

Bygherre: Gribskov Kommune
Kunde: AI a/s
Entreprenør: Enemærke & Petersen

Omfang

Rådgivningstype: Underrådgiver
Projekttype: Undervisning
Udførte ydelser: Konstruktionsdesign
Projektfaser: Hovedprojekt
Tilbage til referencer