Basisinformation

Officielt navn: Hedelyskolen, Greve
Adresse: Dønnergårds Allé 30
Postnr.: 2670
By: Greve
Land: DK - Danmark
Startdato: 2015
Afsluttet: 2018
Opført: Ibrugtaget
Projekttype: Renovering
Størrelse: 14.300 m2
Kort beskrivelse: Projektet på Hedelyskolen var en del af en større sanering for PCB og generel renovering af bygningerne, der havde en del fysiske skader på trods af at skolen er nyopført omkring 1970.

Skolebygningerne er opført med ensidig taghældning. Indvendigt er bygningerne karakteriseret ved store åbne rum. De store rum er muliggjort ved limtræspær der bærer tagkonstruktionen og indbyggede ommurede stålsøjler i alle facader. Stålsøjlerne i hulmurene var rustplagede, kombineret med at de var underdimensioneret betød at der var revner i murværket. Murbinderne, der var anvendt var for sparsomt placeret og desuden også flere steder tærret bort.

Opgaven bestod i at blotlægge eksisterende søjler, afrense, rustbeskytte og lukke murværket. De der var for beskadiget blev udskiftet komplet. Murbinderne blev suppleret med nye rustfrie i forbindelse med den totale omfugning af alle facaderne der blev gennemført.
Copyright billeder: AI a/s

Sagens parter

Bygherre: Greve Kommune
Kunde: AI a/s

Omfang

Rådgivningstype: Underrådgiver
Projekttype: Undervisning
Udførte ydelser: Konstruktionsdesign
Projektfaser: Myndighedsprojekt, Hovedprojekt
Tilbage til referencer