Basisinformation

Officielt navn: Henriksgården
Adresse: Vigerslevvænge 2-66
Postnr.: 2500
By: Valby
Land: DK - Danmark
Startdato: 2019
Afsluttet: Pågår
Opført: Under projektering
Projekttype: Renovering
Størrelse: 30.000 m2
Kort beskrivelse: Henriksgården er et elementbyggeri i 4 etager, til beboelse, der er opført i 1968. Byggeriet består af 7 blokke og 332 boliger.

Henriksgården vil frem til 2020 gennemgå en større renovering i forbindelse med en ny hedhedsplan. Helhedsplanen, der foruden en gennemgribende energioptimering, også indeholder emner, der skal løfte området socialt, og blandt andet har fokus på udearealerne, hvor nye karnapper og større, åbne altaner skal skabe bedre kontakt imellem beboerne og større tryghed på terrænet og parkeringspladserne.

Der er igennem den foreløbige proces udarbejdet i alt 11 hovedpunkter, der skal omfavne hele renoveringen. Heriblandt kan nævnes en større facade- og tagrenovering med en betydelig efterisolering, nye døre og vinduer, nye større altaner for mere lys og luft, nye badeværelser samt installationer, mekanisk ventilation og hævet udearealer, der skal give adgang til nye tilgængelighedsboliger i stueetagerne.

Sagens parter

Bygherre: Hovedstadens Almennyttige Boligselskab (DAB)
Kunde: AI a/s

Omfang

Rådgivningstype: Underrådgiver
Projekttype: Boliger - almene boliger
Udførte ydelser: Konstruktionsdesign
Projektfaser: Myndighedsprojekt
Tilbage til referencer