Basisinformation

Officielt navn: Hvidovrebo, afdeling 6
Adresse: Strandmarksvej
Postnr.: 2650
By: Hvidovre
Land: DK - Danmark
Startdato: 2016
Afsluttet: 2017
Opført: Under udførelse
Projekttype: Renovering
Størrelse: 20.000 m2
Kort beskrivelse: Projektet i Hvidovrebo afdeling 6 omfatter en generel tagudskiftning samt etablering af mekanisk ventilation i boligerne inkl. følgearbejder. Renoveringsprojektet omhandler i hovedtræk udskiftning af tagbeklædning inkl. etablering af nyt fast bræddeundertag, udskiftning af tagrender og nedløbsrør, efterisolering af tagrum samt etablering af nye gangbroer, etablering af solcelleanlæg på 5 tagflader inkl. tilhørende el-installationer, etablering af decentrale mekaniske balancerede ventilationsanlæg med varmegenvinding i lejligheder i 20 boligblokke (213 lejligheder – der er udført én prøvebolig), etablering af decentral udsugning i kollegieboliger (18 boliger) i bad samt komfortventilation med varmegenvinding i stuerne og nye el-installationer i samtlige boliger inkl. etablering af røgalarmer tilsluttet el-tavlerne.

Projektet skal udføres imens boligerne er beboet (beboere bliver ikke genhuset). Arbejderne udføres i 3 løbende etaper.

Sagens parter

Kunde: AI a/s

Omfang

Rådgivningstype: Underrådgiver
Projekttype: Boliger - almene boliger
Udførte ydelser: Konstruktionsdesign
Projektfaser: Myndighedsprojekt, Hovedprojekt, Fagtilsyn
Tilbage til referencer