Basisinformation

Officielt navn: Islevgård Allé Haveby
Adresse: Islevgård Allé 5
Postnr.: 2610
By: Rødovre
Land: DK - Danmark
Startdato: 2016
Afsluttet: 2018
Opført: Ibrugtaget
Projekttype: Nybyggeri
Størrelse: 10.000 m2
Kort beskrivelse: Opførelse af nyt boligområde med 74 rækkehuse i 2 og 3 etager, hvor de bærende konstruktioner er udført som præfabrikerede letbetonelementer. Fundering er udført som en kombination af hhv. direkte fundering samt pælefundering, med selvbærende terrændæk hvilende af på fundamentsbjælker understøttet på rammede jernbetonpæle.

Copyright billeder: AI a/s

Sagens parter

Bygherre: Cervo
Kunde: AI a/s

Omfang

Rådgivningstype: Underrådgiver
Projekttype: Boliger - karrér og punkthuse
Udførte ydelser: Konstruktionsdesign
Projektfaser: Hovedprojekt
Tilbage til referencer