Basisinformation

Officielt navn: Islevgård Allé Haveby
Adresse: Islevgård Allé 5
Postnr.: 2610
By: Rødovre
Land: DK - Danmark
Startdato: 2016
Afsluttet: 2018
Opført: Ibrugtaget
Projekttype: Nybyggeri
Størrelse: 10.000 m2
Kort beskrivelse: I tæt samarbejde med AI, har Skanding som underrådgiver været med til opførelse af nyt boligområde med 74 rækkehuse i 2 og 3 etager. Rækkehusene er opført på en grund, der tidligere husede en nedlagt skole. Hele grunden er oprenset og miljøsaneret, og der er anlagt et offentligt parkanlæg med legeplads i forlængelse af boligområdet.

De bærende konstruktioner er udført som præfabrikerede letbetonelemeter. Fundering er udført som en kombination af hhv. direkte fundering samt pælefundering, med selvbærende terrændæk hvilende af på fundamentsbjælker og understøttet på rammede jernbetonpæle.

Copyright billeder: AI a/s

Sagens parter

Bygherre: Cervo gruppen
Kunde: AI a/s

Omfang

Rådgivningstype: Underrådgiver
Projekttype: Boliger - karrér og punkthuse
Udførte ydelser: Konstruktionsdesign
Projektfaser: Hovedprojekt
Tilbage til referencer