Basisinformation

Officielt navn: Krøgers familiehave
Adresse: Pile Allé 18
Postnr.: 2000
By: Frederiksberg
Land: DK - Danmark
Startdato: 2015
Afsluttet: 2016
Opført: Ibrugtaget
Projekttype: Nybyggeri
Størrelse: 150 m2
Kort beskrivelse: Det er snart 140 år siden den yngste af de små haver i Pile Allé, Krøgers Have, åbnede. Krøgers Familiehave er en blandt flere familiehaver på Frederiksberg bestående af fredede bygninger, som er ejet af Slots- og Kulturstyrelsen.

Skanding har varetaget opførelse af ny bygning i trækonstruktion i Krøgers legendariske familiehave ved Frederiksberg have, til brug for restaurant i sammenhæng med den eksisterende familiehave. Den nye bygning indeholder industrikøkken, vinlager, kontor, bad- og omklædningsfaciliteter samt teknikrum.

Copyright billeder: AI a/s

Sagens parter

Bygherre: Slots- og Kulturstyrelsen
Kunde: AI a/s

Omfang

Rådgivningstype: Underrådgiver
Projekttype: Andet
Udførte ydelser: Konstruktionsdesign
Projektfaser: Myndighedsprojekt, Hovedprojekt
Tilbage til referencer