Basisinformation

Officielt navn: Lidl Nordre Fasanvej 27
Adresse: Nordre Fasanvej 27
Postnr.: 2000
By: Frederiksberg
Land: DK - Danmark
Startdato: 2017
Afsluttet: 2019
Opført: Ibrugtaget
Projekttype: Ombygning
Størrelse: 4.382 m2
Kort beskrivelse: En centralt beliggende undervisningsbygning med facade mod Nordre Fasanvej skulle omdannes til en ny butik for Lidl i stueetagen, mens lokalerne ovenover på 1. og 2. sal blev udlagt for kontor og fitness.

Opretningen af facaden har skabt et mere harmonisk og tidssvarende udtryk, der føjer sig ind i områdets generelle karakter og markerer en forskel til de to bagvedliggende, store TEC bygninger. På konstruktionssiden blev projektet gjort mere udfordrende af, at bygningen allerede havde været bygget om af flere omgange, senest var der tilføjet en ekstra etage.

Tiltagene omfattede bl.a. sænkning af eksisterende terrændæk, som har skabt en fornøden rumhøjde, udretning af vestfacaden med betonsøjler, etablering af dobbelthøjt indgangsparti samt etablering af ny trappe og elevator på nordfacaden. Facaden er blevet forskønnet fra et lidt kedeligt udtryk i røde mursten til en moderne stil, der spiller op mod nabobygningen og de bagvedliggende bygninger, der huser CBS.

Sagens parter

Bygherre: LIDL – Lidl Danmark K/S
Kunde: AI a/s

Omfang

Rådgivningstype: Underrådgiver
Projekttype: Andet
Udførte ydelser: Konstruktionsdesign
Projektfaser: Skitseprojekt
Tilbage til referencer