Basisinformation

Officielt navn: Lidl Nordre Fasanvej 27
Adresse: Nordre Fasanvej 27
Postnr.: 2000
By: Frederiksberg
Land: DK - Danmark
Startdato: 2017
Afsluttet: 2019
Opført: Under udførelse
Projekttype: Ombygning
Størrelse: 4.382 m2
Kort beskrivelse: Ombygning af eksisterende lokaler i forbindelse med etablering af ny butik for Lidl i stueetagen, har skabt et mere harmonisk og tidssvarende udtryk der føjer sig ind i områdets generelle karakter og markerer en forskel til de bagvedliggende 2 store TEC bygninger.

Ombygningen indebar sænkning af eksisterende terrændæk, som har skabt en fornøden rumhøjde, udretning af vestfacaden, etablering af dobbelthøjt indgangsparti samt etablering af ny trappe og elevator på nordfacaden. Der er skabt ændring af murstensfacaden og etableret et skur, der indeholder faciliteter til affaldssortering.

Sagens parter

Bygherre: LIDL – Lidl Danmark K/S
Kunde: AI a/s

Omfang

Rådgivningstype: Underrådgiver
Projekttype: Andet
Udførte ydelser: Konstruktionsdesign
Projektfaser: Skitseprojekt
Tilbage til referencer