Basisinformation

Officielt navn: Moltkes Palæ
Adresse: Dronningens Tværgade 2A
Postnr.: 1302
By: København K
Land: DK - Danmark
Startdato: 2017
Afsluttet: 2019
Opført: Ibrugtaget
Projekttype: Renovering
Størrelse: 3.000 m2
Kort beskrivelse: Palæet er et fredet historisk palæ på Østerbro i København og benyttes til restaurations- og konferenceformål samtidig med, at det huser Haandværkerforeningen KBH. Bygherre havde et ønske om at restaurere tagkonstruktionen og få udført tidssvarende driftinstallationer, som imødekommer blandt andet nutidige krav til energiforbrug og brand. Det blev gjort med respekt for den originale arkitektur og de særlige fredningskrav, der gør sig gældende for palæet.

Tagbelægning blev udskiftet og tagkonstruktionen blev saneret for rådskader. Dette var en krævende opgave, da det foregik over den Gyldne Sal, så tiltagene skulle planlægges uden midlertidige afstivninger i selve salen og samtidig uden skader på stuklofterne.

Der er installeret nyt ventilationsanlæg med varmegenvinding til Den Gyldne Sal, og der er etableret nye kvistaltaner i tagfladen for at skabe mere lys i Buesalen.

Copyright: AI a/s og Skanding a/s

Sagens parter

Bygherre: Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn
Kunde: AI a/s

Omfang

Rådgivningstype: Underrådgiver
Projekttype: Domicil og kontor, Kultur
Udførte ydelser: Konstruktionsdesign
Projektfaser: Hovedprojekt
Tilbage til referencer