Basisinformation

Officielt navn: P-Hus Hannemann
Adresse: Hannemanns Allé 50
Postnr.: 2300
By: København S
Land: DK - Danmark
Startdato: 2019
Opført: Under udførelse
Projekttype: Nybyggeri
Størrelse: 16.500 m2
Kort beskrivelse: P- huset opføres i Ørestadens sydlige del med udsigt over hele Ørestad. Der etableres to cirkulære flugtvejstårne diamentalt modsat hinanden uden for, nordøst og sydvest for P-huset med adgang via gangbro fra hver etage. P-huset opføres med bærende cirkulære søjler pr 6 m i facaderne, for bæring af konsolbjælke langs den ydre facade, den indre facade etableres som stabiliserende betonelementer med huller i inderfacaden, mellem den ydre og indre facade spænder de vifteformede TT-dæk.

I projekteringsperioden har et væsentligt fokuspunkt været omgivelsernes oplevelse af P-huset. P-husets facade er udført begrønnet og virker samtidig afskærmende imod lysgener til naboerne. Facaden begrønnes med græsser i buede plantekasser der integreres i p-husets spirallerende facade. Plantekasserne udformes så der afskærmes for vind og der etableres automatisk vandingssystem i zoner.

Husets base udføres i insitu-støbt beton med lodret bræddeforskalling. Det indre gårdrum udføres med et centralt elevatortårn som er udført i betonelementer. Udvendigt omkring elevatortårnet er der påsat trappeløb og gangbroer, som skaber adgang til P-husets etager. I stueetagen placeres tekniske installationer, herunder sprinklertank med tilhørende sprinklerrum.

Sagens parter

Bygherre: By & Havn I/S
Entreprenør: 5E-Byg

Omfang

Rådgivningstype: Delt rådgivning
Tilbage til referencer