Basisinformation

Officielt navn: Rolighedsvej, Ballerup
Adresse: Rolighedsvej 1
Postnr.: 2750
By: Ballerup
Land: DK - Danmark
Startdato: 2017
Afsluttet: 2020
Opført: Ibrugtaget
Projekttype: Nybyggeri
Størrelse: 11.500 m2
Kort beskrivelse: Opførelse af 134 boliger beliggende centralt i Ballerup. Bebyggelsen er organiseret omkring et centralt gårdrum og består af en række sammensatte og fritstående bygninger i 4 etager. Bygningerne er udført med tagterrasser som rummer fællesområder med drivhuse, plantekasser med mere, medens der under gårdrummet er etableret offentlig parkeringskælder.

De bærende konstruktioner er udført som en kombination af præfabrikerede betonelementer og letbetonelementer med betonbjælker, forspændte huldæk samt betonsøjler. Overdækningen af parkeringskælderen er udført som TT-dæk med konstruktiv overbeton, medens parkeringskælderen er udført i pladsstøbt beton. Skalpmuren i tegl er udført med spring for at skabe arkitektonisk variation.

Sagens parter

Bygherre: Dades a/s
Kunde: AI a/s
Entreprenør: Dyrlund Sørensen A/S

Omfang

Rådgivningstype: Underrådgiver
Projekttype: Boliger - karrér og punkthuse
Udførte ydelser: Konstruktionsdesign
Projektfaser: Hovedprojekt
Tilbage til referencer