Basisinformation

Officielt navn: Skibhusvej
Adresse: Skibhusvej
Postnr.: 5000
By: Odense
Land: DK - Danmark
Startdato: 2018
Afsluttet: Pågår
Opført: Udbud
Projekttype: Nybyggeri
Størrelse: 1900
Kort beskrivelse: For Olav De Linde er der opført 20 nye boliger i Thrige-firkanten på Skibhusvej i Odense. Bygningen er opført som et traditionelt betonelementbyggeri i fem etager mod Edisonsvej og i 4 etager mod Skibhusvej, hvor de bærende konstruktioner er en kombination af præfabrikerede betonelementer og pladsstøbte betonkonstruktioner samt forspændte huldæk.

Bygningen udføres med fælles adgangsveje via hovedtrapperum og elevator, samt med kælder til depotrum og cykelparkering. Idet stueetagen mod Edisonsvej er opført til erhvervsformål, er de bærende vægge erstattet af kompositbjælker understøttet på runde betonsøjler funderet på punktfundamenter. Bærende vægge er funderet på stribefundamenter.

Copyright:

Tagkonstruktionen er opbygget hhv. som en saddeltagskonstruktion med klimaskærm i zink, og en konstruktion med fladt tag og klimaskærm i tagpap. Der er monteret solceller på den flade del.

Copyright:

Sagens parter

Bygherre: Ejendomsselskabet Olav de Linde
Kunde: AI a/s

Omfang

Rådgivningstype: Underrådgiver
Projekttype: Boliger - almene boliger
Udførte ydelser: Konstruktionsdesign
Projektfaser: Hovedprojekt
Tilbage til referencer