Basisinformation

Officielt navn: Strandvejen 6 – P-kælder
Adresse: Strandvejen 6
Postnr.: 2100
By: København Ø
Land: DK - Danmark
Startdato: 2017
Afsluttet: 2018
Opført: Ibrugtaget
Projekttype: Renovering
Størrelse: 250 m2
Kort beskrivelse: P-kælderen var ramt af vandindtrængen fra oversiden, hvor der ifm. etablering af lokaler til Aston Martin forhandleren var blevet lavet nye belægninger. Skanding forestod fejlsøgning og udbedringstiltag samt dialog med entreprenør og advokater.

copyright: www.teamclinic.dk/

Sagens parter

Bygherre: Ejendomsselskabet Amdrup

Omfang

Rådgivningstype: Bygherrerådgiver
Projekttype: P-huse og p-pladser
Udførte ydelser: Konstruktionsdesign
Projektfaser: Bygherrerådgivning
Tilbage til referencer