Basisinformation

Officielt navn: VUC Amager Strandvej
Adresse: Amager Strandvej 390
Postnr.: 2770
By: Kastrup
Land: DK - Danmark
Startdato: 2019
Afsluttet: Pågår
Opført: Under projektering
Projekttype: Ombygning
Kort beskrivelse: Den nye VUC på amager strandvej er klar til at byde deres elever velkommen i 2020. Skolen ligger ved havnen, og der tilsigtes at udnytte alt det omkringliggende vand. Her ligger kajakklub, kajakskole, roklub, sejlklub, Den Blå Planet og et naturværksted. Med skolens slogan ’bland dig’ tilsigtes der derudover at alle elever skal medvirke til at indrette forskellige områder i skolens lokaler. Formålet med dette er at skabe aktive, kompetente medborgere.

I projektet er eksisterende kontor- og lagerbygning transformeret til et moderne uddannelsescenter for HF og VUC. Ombygning af de eksisterende bygninger indeholder omfattende konstruktive ændringer i forbindelse med nyindretning af undervisningslokalerne, herunder lukning af durchsicht mellem eksisterende indskudte dæk og den buede facade, en større hultagning i tagdæk for etablering af rytterlys samt nye åbninger i eksisterende stabiliserende og bærende vægge. For at sikre godt undervisningsmiljø udføres der nye tekniske instalationer i det eksisterende byggeri.

Sagens parter

Bygherre: KBH SYD
Kunde: AI a/s
Entreprenør: Trørød Entreprise

Omfang

Rådgivningstype: Underrådgiver
Projekttype: Undervisning
Udførte ydelser: Konstruktionsdesign
Projektfaser: Hovedprojekt
Tilbage til referencer