Ydelser
 • Konstruktionsdesign
 • Komplet ingeniørrådgivning
 • BIM-design og IKT
 • Totalrådgivning
 • Styring af fagentrepriser

Ingeniørrådgiveren, der deler visionen..

Skanding ønsker som partner for både bygherre, arkitekt og entreprenør at levere en rådgivningsydelse, der er gennemtænkt, rationel og integreret med andre fag.

Til venstre er en kort oversigt over de vigtigste rådgivningsydelser, vi tilbyder.

Trimmet konstruktionsdesign

Vi udfører alle former for konstruktionsdesign med fokus på at lave bygbart, rationelt design. I firmaet har vi erfaring med nybyggeri, renoveringer og ombygninger, og ydelsen tilpasses altid til kunden, så vi anvender de byggesystemer, der foretrækkes til det enkelte projekt.

Skanding anvender primært FEM-beregningsprogrammer til statisk analyse, dog bliver murværk og betonelementer i nogen omfang dimensioneret efter traditionelle metoder. Det gør os i stand til at levere et højere detaljeringsniveau og integrere alle konstruktionstyper i ét design.

Konstruktionstyper

Vi tilbyder komplette ydelser (statik, detaljering, arbejdstegninger) til en række af de mest gængse konstruktionstyper:

 • Betonelementkonstruktioner
 • Plads-støbte betonkonstruktioner
 • Stålkonstruktioner
 • Kompositkonstruktioner (kombination af f.eks. stål og beton)
 • Murværkskonstruktioner
 • Trækonstruktioner (tagspær, rammer, etagedæk)

 Bygningstyper

Vi har erfaringer og referencer indenfor:

 • Bolig (tæt-lav, rækkehuse, punktblokke, karrébygninger, højhuse)
 • Sport (sportshaller, stadions, multihaller)
 • Hoteller (nybyg, ombygning, renovering)
 • Erhverv (indkøbscentre, lager, højlager, domicil, kontor)
 • Industri (affaldsbehandling, forbrændingsanlæg, tung industriproduktion)
 • Undervisning (skoler, universiteter)
 • Plejeboliger

Ingeniørrådgivning der klarer alle udfordringer

For mindre og mellemstore projekter kan vi via vores partnere AI a/s og Arne Elkjær A/S dække samtlige ingeniørfag på et givent projekt:

 • Konstruktioner
 • Kloak
 • VVS
 • Ventilation
 • El-installationer
 • Brand

Det garanterer en velintegreret designproces med kompetente ingeniører på alle funktioner og sparer ikke mindst både ærgrelser og omkostninger.

Vi gør det godt både i 2D og 3D på alle fag.

Flere dimensioner af BIM-design

På mange projekter, især offentlige, laves der idag fulde 3D-modeller. Men det er sjældent, at de bliver brugt aktivt.

Vi hjælper med at omsætte modellerne til besparelser i projekteringsfasen igennem IKT-ledelse og optimering af projekteringsprocessen.

Ligeledes kan vi tilbyde at optegne 2D-tegninger til 3D-modeller, der ydermere kan bruges til mængdeudtræk, tidsplanlægning, visualiseringer etc.

Arkitekter og ingeniører under samme tag

I samarbejde med AI stiller vi det stærkeste hold på både arkitekt- og ingeniørsiden. Vi sidder i et fælles kontormiljø på Refshaleøen, tæt på vores kunder i København og tæt på hinanden. Den tværfaglige integration er i højsædet, og dette kan mærkes på løsningerne og byggeomkostningerne uden at gå på kompromis med det visuelle.

Vi har særligt kompetencer mht. totalrådgivning indenfor følgende projekttyper:

 • Hoteller
 • Almene boliger, plejeboliger
 • Boliger
 • Undervisning
 • Renoveringssager

Få mere ud af fagentrepriserne

Vi styrer udbud og udførelse ved fagentrepriser for alle konstruktionsfagene (murer, jord og beton, stål, tømrer etc.). Dermed hjælper vi kunden med at styre projektet og kan samtidig følge projektdokumentationen til dørs. Det er især givtigt på renoverings- og ombygningssager, hvor der er mange ubekendte.

Med engageret styring af fagentrepriser mindsker vi kundens risiko på både økonomi og tidsplan.

 

 

No content here yet!
No content here yet!